Школа
3D-графики
Набор на VIP-наставничество от Василия Золотенкова
на курсе "Профессия 3D-визуализатор"